V izdelavi: Center urbanega dogajanja Celje (EU vloga, DIIP, PIZ, IP)

Datum izdelave DIIP: november 2023, izvedba v letih 2023-2026
Značaj investicije: Rekonstrukcija stavbe za izobraževanje; investicija v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu
Namembnost projekta: Prenova in oživljanje prostih in slabo izkoriščenih pozidanih površin
Lokacija: Mestna občina Celje, nekdanji Kajuhov dom
Kazalnik rezultata projekta: Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin: 3.139 m2
Kazalnik učinka projekta: Strategije za celostni teritorialni razvoj, ki so prejele podporo:   1

Predvidena vrednost operacije: 3.982.567,93 EUR
Višina sofinanciranja: EU CTN 3.982.567,93 EUR

Opis:
Predmet projekta je prenova dela nekdanje stare ekonomske šole, znane kot Kajuhov oz. Slomškov dom, v Center urbanega dogajanja (v nadaljevanju CUD). Z vzpostavljanjem kulturnega programa se bo nadaljevala raba stavbe kot družbenega objekta. Obstoječa arhitekturna zasnova omogoča sodobno prenovo, ki bo ponudila kvalitetne prostore celjskim kreativcem in kulturnikom.

Projekt se s prijavo na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN (ZMOS, 16. 10. 2023) zavezuje k učinkovitejši rabi prostora v urbanih območjih, skladno s specifičnim ciljem RSO5.1 »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)« (Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij).

   

V izdelavi: ZELENA CONA (EU vloga, DIIP, PIZ, IP)

Datum izdelave DIIP: november 2023, izvedba v letih 2023-2026
Značaj projekta: Zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture v MOC
Vrsta ukrepa: Ozaveščanje in vključevanje lokalnega prebivalstva v vzpostavljanje in izboljševanje zelene infrastrukture in zelenih površin ter ukrepe za ozelenjevanje mesta
Lokacija: Mestna občina Celje (Medlog, Škapinova ulica)
Fizični kazalniki projekta: Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture: 16.600
Kazalnik učinka projekta: Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne spremembe: 16,6 ha

Predvidena vrednost operacije: 1.270.151,67 EUR
Višina sofinanciranja: EU CTN 1.156.309,68 EUR

Opis projekta:

Predmet investicije je ureditev zelenih površin s prostori za rekreacijo, druženje, izobraževanje in vrtnarjenje v Celju. S prenovo zelenih površin na dveh robnih zelenih območjih Celja se ponuja možnost za razvoj novih načinov trajnostnega urejanja urbanega okolja in tesnejši preplet mesta z naravo.

S prenovo drevesnega parka in dveh obstoječih objektov ter vzpostavitvijo urbanih vrtov bo mestno zaledje v Medlogu ponujalo prijeten prostor za preživljanje prostega časa v naravi. Obstoječa arhitekturna zasnova omogoča sodobno prenovo, ki bo s pridihom inovativnega pristopa zagotovila kvalitetne prostore in pogoje za širitev znanja ter prehoda k samooskrbi.

Druga lokacija je območje ob Škapinovi ulici v Novi vasi; večja zelena površina v stanovanjskem naselju ob robu mesta, ki bo z ureditvijo postala nov prostor povezovanja in druženja; hkrati pa nova izhodiščna točka za sprehod do Šmartinskega jezera.

Projekt se s prijavo na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN (ZMOS, 8. 11. 2023) zavezuje k zagotovitvi trajnostno urejenega zaledja mesta Celje, z namenom omogočanja rekreacijskih in izobraževalnih dejavnosti za vse občane in obiskovalce mesta, skladno s specifičnim ciljem RSO2.7. »Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)« (Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«.)

   

Evropski teden mobilnosti 2017

Navkljub deževnemu vremenu in številnim delovnim obveznostim se tudi na RCI pridružujemo tradicionalni evropski pobudi, ki lokalne skupnosti spodbuja k izboru človeku in okolju prijaznejših načinov mobilnosti. Vrhunec aktivnosti je vsakoletni Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila. 

Tudi sicer se lahko pohvalimo, da se zadnjih nekaj let aktivno pridružujemo nacionalni kolesarski pobudi Pripelji srečo v službo, v deževnih dneh pa se poslužujemo souporabe avtomobila, kot alternativnega načina prevoza na delovno mesto.

Pripelji srečo v službo

V letošnjem letu smo se ponovno pridružili nacionalni pobudi »Pripelji srečo v službo«, ki jo podpira tudi ministrstvo za infrastrukturo v okviru službe za trajnostni promet.

Cilj pobude je že več let spodbujanje kolesarjenja na delo, kot alternativa prevozu z avtomobilom. Kampanja poteka pod okriljem evropskega projekta Bike2Work. Več informacij o projektu je na voljo na www.bike2work-project.eu. V letošnjem letu trenutno sodeluje preko 190 slovenskih ekip trojk in 380 posameznikov.