V izdelavi: Center urbanega dogajanja Celje (EU vloga, DIIP, PIZ, IP)

Datum izdelave DIIP: november 2023, izvedba v letih 2023-2026
Značaj investicije: Rekonstrukcija stavbe za izobraževanje; investicija v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu
Namembnost projekta: Prenova in oživljanje prostih in slabo izkoriščenih pozidanih površin
Lokacija: Mestna občina Celje, nekdanji Kajuhov dom
Kazalnik rezultata projekta: Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin: 3.139 m2
Kazalnik učinka projekta: Strategije za celostni teritorialni razvoj, ki so prejele podporo:   1

Predvidena vrednost operacije: 3.982.567,93 EUR
Višina sofinanciranja: EU CTN 3.982.567,93 EUR

Opis:
Predmet projekta je prenova dela nekdanje stare ekonomske šole, znane kot Kajuhov oz. Slomškov dom, v Center urbanega dogajanja (v nadaljevanju CUD). Z vzpostavljanjem kulturnega programa se bo nadaljevala raba stavbe kot družbenega objekta. Obstoječa arhitekturna zasnova omogoča sodobno prenovo, ki bo ponudila kvalitetne prostore celjskim kreativcem in kulturnikom.

Projekt se s prijavo na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN (ZMOS, 16. 10. 2023) zavezuje k učinkovitejši rabi prostora v urbanih območjih, skladno s specifičnim ciljem RSO5.1 »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)« (Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij).

   

Napiši komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja