Ekonomskega svetovanje in investicijsko načrtovanje

V okviru ekonomskega svetovanja in investicijskega načrtovanja nudimo:

 • Vodenje projektov priprave investicijske dokumentacije ter zahtevkov za pridobitev EU sredstev ter poročanje o izvedbi projektov,
 • Priprava in pridobitev vloge za pridobitev dodatka 1 – Natura 2000;
 • Priprava in pridobitev vloge za pridobitev dodatka 2 – Izjava, da projekt ne slabša stanja vodnega telesa ali ne povzroča, da dobro vodno stanje ali potencial ne bi bila dosežena;
 • Priprava pripadajočih grafičnih prilog vlogam (obstoječe in predvideno stanje);
 • Koordinacija s pristojnimi organi za reševanje vlog.
 • Izvedba predavanj na področju priprave investicijske dokumentacije ter analiz stroškov in koristi,
 • Finančno ekonomsko svetovanje,
 • sodno izvedenstvo ekonomske stroke,
 • finančni nadzor investicij - svetovalni inženiring,
 • izdelava poslovnih načrtov,
 • investicijsko programiranje na področju javne komunalne infrastrukture, šolstva, opremljanja stavbnih zemljišč, izgradnje prometne infrastrukture,
 • ocenjevanje ponudb pri razpisih - finančno svetovanje,
 • recenzija investicijske dokumentacije - sodelovanje v revizijskih komisijah Ministrstva za promet, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za okolje in prostor.