Ekonomskega svetovanje in investicijsko načrtovanje

V okviru ekonomskega svetovanja in investicijskega načrtovanja nudimo:

  • Vodenje projektov priprave investicijske dokumentacije ter zahtevkov za pridobitev EU sredstev ter poročanje o izvedbi projektov,
  • Izvedba predavanj na področju priprave investicijske dokumentacije ter analiz stroškov in koristi,
  • Finančno ekonomsko svetovanje,
  • sodno izvedenstvo ekonomske stroke,
  • finančni nadzor investicij - svetovalni inženiring,
  • izdelava poslovnih načrtov,
  • investicijsko programiranje na področju javne komunalne infrastrukture, šolstva, opremljanja stavbnih zemljišč, izgradnje prometne infrastrukture,
  • ocenjevanje ponudb pri razpisih - finančno svetovanje,
  • recenzija investicijske dokumentacije - sodelovanje v revizijskih komisijah Ministrstva za promet, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za okolje in prostor.