Glavna področja ekonomskega svetovanja 

Glavna področja ekonomskega svetovanja obsegajo področja:

  • komunalne infrastrukture,
  • cestne infrastrukture,
  • zdravstva,
  • šolstva,
  • finančni nadzor investicij,
  • izdelavo poslovnih načrtov,
  • ocenjevanje prejetih ponudb za razpise,
  • revizija investicijske dokumentacije – sodelovanje pri revizijskih komisijah Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo in okolje ,
  • strokovno svetovanje s področja varstva okolja,
  • predavanja o pripravi investicijske dokumentacije.