V izdelavi: Celostne prometne strategije občin Vojnik, Štore, Prebold, Polzela in Šentjur

V izdelavi: Celostne prometne strategije občin Vojnik, Štore, Prebold, Polzela in Šentjur

Pristopili smo k izzivu priprave petih občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS). Za občine Vojnik, Štore, Prebold, Polzela in Šentjur bomo izdelali pomembne strateške dokumente, katerih cilj je zagotoviti celovit in trajnosten pristop k upravljanju prometa in izboljšanju kakovosti življenja v občini s spodbujanjem trajnostnih načinov potovanja (hoja, kolesarjenje, souporaba prevoza, uporaba javnega prevoza ipd.).
V izdelavi: Center urbanega dogajanja Celje (EU vloga, DIIP, PIZ, IP)

V izdelavi: Center urbanega dogajanja Celje (EU vloga, DIIP, PIZ, IP)

Predmet projekta je prenova dela nekdanje stare ekonomske šole, znane kot Kajuhov oz. Slomškov dom, v Center urbanega dogajanja (v nadaljevanju CUD). Z vzpostavljanjem kulturnega programa se bo nadaljevala raba stavbe kot družbenega objekta. Obstoječa arhitekturna zasnova omogoča sodobno prenovo, ki bo ponudila kvalitetne prostore celjskim kreativcem in kulturnikom.

Naše vrednote

V podjetju se zavedamo, da je družba tista, ki nam omogoča ohranjanje uspešnosti in doseganje poslovnih prednosti. Zato se trudimo biti do družbe odgovorni, od recikliranja in skrbi za okolje, do nudenja pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Tako se trudimo, da vsako leto vsaj nekaj finančnih sredstev namenimo nazaj v okolje.

Iščete strokovnjaka s področja ekonomije ali gradbeništva?

Ponujamo širok spekter storitev s področja ekonomske ter investicijske dokumentacije in gradbenega projektiranja.