IP – Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    November 2017

  • Kategorija

    Investicijska dokumentacija, Prometne študije

Naročnik


Mestna Občina Celje