DIIP – Sanacija Malečniškega mostu

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    Julij 2017

  • Kategorija

    Investicijska dokumentacija

Naročnik


Mestna občina Maribor