Predinvesticijska zasnova PIZ – Dravska kolesarska pot

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    december 2019

  • Kategorija

    Ekonomske analize, Investicijska dokumentacija

Naročnik


MZI, Direkcija RS za infrastrukturo