Predinvesticijska zasnova in investicijski program – obvoznica Slovenske Konjice

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    avgust 2020

  • Kategorija

    Ekonomske analize, EU projekti, Investicijska dokumentacija

Naročnik


MZI, Direkcija RS za infrastrukturo

Sofinancer: Evropska unija, sklad za regionalni razvoj