Poročila o izvajanju dejavnosti in analiza stroškov in koristi

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    april-oktober 2017

  • Kategorija

    Ekonomske analize, Investicijska dokumentacija

Naročnik


Občina Žalec

Mestna Občina Celje

Občina Polzela

Občina Rečica ob Savinji