PIZ – Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin sečovlje na vodotokih gorvodno od solin

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    september 2020

  • Kategorija

    Ekonomske analize, EU projekti, Investicijska dokumentacija

Naročnik


MOP, Direkcija RS za vode