PIZ, IP – Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    november 2017

  • Kategorija

    Ekonomske analize, Investicijska dokumentacija

Naročnik


 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode