Študija izvedljivosti – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Rugvica – Dugo Selo

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    julij 2017

  • Kategorija

    Investicijska dokumentacija

Naročnik


Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.