Izhodišča za pripravo dolgoročnega plana NSPIZ d.o.o. za obdobje od leta 2017 do leta 2026

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    februar 2017

  • Kategorija

    Ekonomske analize

Naročnik


Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja