IP z analizo stroškov in koristi – Izgradnja prizidka OŠ Hudinja

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    januar 2020

  • Kategorija

    Ekonomske analize, Investicijska dokumentacija

Naročnik


Mestna Občina Celje