INVP – Energetske sanacije stavb v lasti občine – OŠ Šempeter ter VVZ Žalec – enota Žalec I.

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    Januar 2017

  • Kategorija

    Investicijska dokumentacija

Naročnik


Občina Žalec