EU vloga: Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Ptujske Drave

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  junij 2019

 • Kategorija

  1

 • Vrsta ukrepa:

  Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

 • Lokacija:

  Podravska statistična regija, porečje Ptujske Drave

 • Predvidena vrednost operacije:

  14.802.648 EUR z DDV

 • Višina sofinanciranja EU ESRR:

  11.402.118 EUR

 • Višina sofinanciranja RS:

  2.850.530 EUR

 • Višina sofinanciranja SKLAD ZA VODE:

  550.000 EUR