EU vloga: Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  januar 2018

 • Kategorija

  1

 • Vrsta ukrepa:

  Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

 • Lokacija:

  Koroška statistična regija, porečje Meže z Mislinjo

 • Predvidena vrednost operacije:

  22.347.565 EUR z DDV

 • Višina sofinanciranja EU ESRR:

  17.8383.052 EUR

 • Višina sofinanciranja RS:

  4.459.513 EUR

 • Višina sofinanciranja SKLAD ZA VODE:

  50.000 EUR