EU vloga: Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  Maj 2021

 • Kategorija

  komunalna infrastruktura

 • Vrsta ukrepa:

  Izgradnja vodovodnega sistema dolžine 9,23 km

 • Lokacija:

  Savinjska regija, porečje reke Savinje, območje Občine Laško

 • Fizični kazalniki projekta:

  dolžina vodovoda: 9.230m, število vodohranov: 2 število črpališč: 1

 • Vrednost operacije:

  998.897,10 EUR z DDV

 • Višina EU sofinanciranja:

  214.777,82 EUR