EU vloga: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  Oktober 2020

 • Kategorija

  komunalna infrastruktura

 • Vrsta ukrepa:

  Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje ustrezne stopnje priključenosti na javni kanalizacijski sistem

 • Lokacija:

  Savinjska regija, porečje reke Savinje, aglomeracija ID 8235 Polzela, ki leži v treh občinah – Braslovče, Polzela in Žalec

 • Fizični kazalniki projekta:

  dolžina novo zgrajenega JKO: 3.450 m, število novo zgrajenih črpališč: 2 kom

 • Vrednost operacije:

  948.713 EUR z DDV

 • Višina EU sofinanciranja:

  2.120.235 EUR