EU vloga: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  November 2020

 • Kategorija

  Komunalna infrastruktura

 • Vrsta ukrepa:

  Izgradnja manjkajoče kanalizacijskega sistema v aglomeracijah z obremenjenostjo nad 2.000 PE v dolžini 32 km

 • Lokacija:

  Podravska regija, porečje reke Drave, območje Mestne občine Ptuj

 • Fizični kazalniki projekta:

  dolžina novo zgrajenega JKO: 32.065 m, število novo zgrajenih črpališč: 16

 • Vrednost operacije:

  12.246.222 EUR z DDV

 • Višina EU sofinanciranja:

  6.480.232 EUR