EU vloga: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje-Občina Laško

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  December 2020

 • Kategorija

  1

 • Vrsta ukrepa:

  Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega sistema dolžine 7,78 km

 • Lokacija:

  Savinjska regija, porečje reke Savinje, območje Občine Laško

 • Fizični kazalniki projekta:

  dolžina novo zgrajenega JKO: 7.780 m, število novo zgrajenih črpališč: 5

 • Vrednost operacije:

  4.278.694 EUR z DDV

 • Višina EU sofinanciranja:

  2.509.696 EUR