EU vloga: Komunalno opremljanje industrijske cone Šentjur jug – 3«

Podrobnosti

 • Datum gradnje

  december 2020

 • Kategorija

  Poslovne cone

 • Vrsta ukrepa:

  Operacija v javnem interesu – ekonomsko poslovna cona

 • Lokacija:

  Savinjska statistična regija, Občina Šentjur

 • Vrednost operacije:

  3.898.287 EUR z DDV

 • Višina EU sofinanciranja:

  EU ESRR 3.528.510 EUR