EU vloga: Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje, Štore in Vojnik

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    marec 2020

  • Kategorija

    Ekonomske analize, EU projekti, Gradbeni inženiring, Investicijska dokumentacija, Projekt kanalizacije

Naročnik


Mestna Občina Celje, Občina Vojnik, Občina Štore

Evropska unija, sklad za regionalni razvoj