DIIP – Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    november 2017

  • Kategorija

    Investicijska dokumentacija, Prometne študije

Naročnik


Mestna Občina Celje