DIIP – Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    november 2017

  • Kategorija

    Ekonomske analize, Investicijska dokumentacija

Naročnik


 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Evropska unija, Evropski strukturni in investicijski skladi