DIIP – Center za krepitev zdravja – Zdravstveni dom Žalec

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    november 2017

  • Kategorija

    Ekonomske analize, Investicijska dokumentacija

Naročnik


 

Občina Žalec

Evropska unija, Evropski strukturni in investicijski skladi