DGD in PZI projekt obnove vodovoda, kanalizacije, in izgradnje plinovoda skozi naselje Košnica pri Celju

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    oktober 2020

  • Kategorija

    Gradbeni inženiring, Nizke gradnje, Projekt kanalizacije, Projekt vodovoda, Rekonstrukcije

Naročnik


Mestna Občina Celje