CBA analiza stroškov in koristi Ajdovščina- Lokavec in CBA Tolmin-Modrej

Podrobnosti

  • Datum gradnje

    avgust 2020

  • Kategorija

    Ekonomske analize, EU projekti, Investicijska dokumentacija

Naročnik


MZI, Direkcija RS za infrastrukturo